top of page
Search

張敬軒 X Mischa葉巧琳|難道我還未夠難|Channel音樂


Mischa上台時十分搞笑,「我個男人今晚有嚟,所以我唔可以以身相許,不過我將家傳之寶,我媽咪腌製二十年嘅咸柑桔帶嚟送俾你。」軒仔捧住大樽咸柑桔,驚嘆真的很重手,「真係好,我估我飲完開多二百場都冇問題,多謝『百有』,我搵日去你屋企食飯多謝你,我會斬料上嚟!」 軒仔又謂一直以為Mischa是新人,原來她已經出道九年,一個歌手最難就是當過新人後,如何於漫長的歌手路上儲到好作品站上頒獎台。所以他既有紅館這個舞台,好想為這些打拼中的歌手加冕,「我相信Mischa最近已經遇上佢嘅代表作,我好想同佢一齊合唱《難道我還未夠難》!」觀眾報以歡呼及掌聲,Mischa感動地多謝軒仔,說自己童年夢想就是上紅館唱一首歌,今日終於願望成真,希望日後可以再踏上紅館開自己演唱會,到時一定邀請軒仔來看。 ========================== HONG KONG SINGER CHANNEL 💛唱出心聲💛活出生趣💛音樂|生活|電影💛 Follow我哋👇🏻👇🏻🥰🥰 ▶️Facebook: Hong Kong Singer Channel ▶️Youtube: hksingerchannel ▶️Website: www.hksingerchannel ▶️Instagram: hkscchannel #hksingerchannel#hongkonsingerchannel#香港歌手#hksinger#hksinging#hkscchannel#歌手#hkig#張敬軒#林奕匡#難道我還未夠難#葉巧琳#Mischa#造星

2 views0 comments

Kommentare


bottom of page