top of page
Search

第一屆Sing About Me 歌唱比賽


地點: 上環文娛中心 Hong Kong Singer Channel 的Sing About Me 流行歌手班的學生參與[第一屆Sing About Me 歌唱比賽], 經已圓滿結束。 由Miss Jen Jen & Andy Sir 擔任是次評判,在學生組、公開組及資深組選出各組的冠、亞、季軍及優異獎。更在每一組選出最佳飛躍獎,這個獎項更有意義,因為Miss Jen Jen 常說給自己進步很重要的。 再次恭喜各位得獎的學生: 學生組 冠軍:陳詠彤 亞軍:麥曉琳 季軍:馮嘉雯 優異獎:饒雯恩、楊順發、陳灝晴 最佳飛躍獎:馮嘉雯 公開組 冠軍:黃梓桐 亞軍:李芷君 季軍:郭苑婷 優異獎:陳美儀、張華、林位奕 最佳飛躍獎:吳芷欣 資深組 冠軍:饒玉霞 亞軍:謝思靈 季軍:許麗平 優異獎:楊德、林淑霞、黃慧敏 最佳飛躍獎:鄧蔚晶


22 views0 comments
bottom of page