Search

Twins拍攝新歌《emoji》MV ,用表情符號打造愛情故事; 相識多年終於嫌悶?阿SA、阿嬌今次扮唔識,搭訕去搵新剌激。 大玩角色扮演轉行做時裝,連場爆肚笑爆全場,合拍演出獲讚「最佳拍檔」!