top of page
Search

Twins拍攝新歌《emoji》MV ,用表情符號打造愛情故事; 相識多年終於嫌悶?阿SA、阿嬌今次扮唔識,搭訕去搵新剌激。 大玩角色扮演轉行做時裝,連場爆肚笑爆全場,合拍演出獲讚「最佳拍檔」!


一個表情符號,勝過千言萬語。想同意對方的說話,一個笑臉就夠,深夜時份老友還在加班,一個加油手臂不可少,所以《emoji》可謂手機通訊上起了一場革命。不過當這個題材交到林夕手,一堆表情符號就變成一堆未有盡吐感情的密碼符號。 今次《emoji》MV帶來一個愛情故事,Twins分別是同一位男孩的現任和前度,不約而同分享著同一種淡淡然。阿嬌演繹被冷待的現任,男方不會綿綿情話,所有送暖問候都換成一個個表情十足卻欠情感的符號。而故事中飾演前度的阿Sa,某夜咖啡店裏與阿嬌首度相遇,乍見對方杯上的一個笑臉符號,頃刻觸動記憶,回想起曾有個他每日憑幾個表情符號來維繫感情,終令人意會到此情不再,也沒去強求力挽。 其中一幕導演原本只安排Twins同時出現於咖啡店,製造二人同場的畫面,但鬼馬的Twins就提議玩即興:「要維繫咁多年感情都好需要新鮮感,索性扮大家唔識,去搭訕搵新剌激啦! 」 結果臨場加映一段Twin結識前的戲碼,而究竟一對相識超過15年的知己,扮作陌生時會怎樣打開話題呢?結果係...... 彼此對望狂笑足足數分鐘,來到第二回合,二人就好快進入狀態,並以MV中的角色身分自由發揮。阿嬌好認真咁介紹自己叫Gillian,是一名裁縫,專做訂造服,阿Sa即刻交戲話自己從事服裝設計,下次想揾阿嬌造衫,又讚對方生得靚女!之後二人滔滔不絕傾唔停,最後仲話好高興認識對方,大家感覺一見如故㖭!一唱一和的精彩爆肚令在場工作人員啼笑皆非,大感這招「扮唔識,搵剌激!」夠哂別出心栽,對維繫感情好有用,而Twins的搞笑演繹亦獲讚不愧為最佳拍檔。 Twins《emoji》[MV] YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=nl7MdrouOdI


11 views0 comments
bottom of page