top of page
Search

陳輝陽|陳輝陽係個咩人? 點解女聲合唱上到紅館?|Channel專訪陳輝陽|陳輝陽係個咩人? 點解女聲合唱上到紅館?|Channel專訪😎⭐️⭐️ 6月25日陳輝陽就會帶28位女聲上紅館,舉行「有今生無來世」的《人來人往》音樂會。我們好難得在這個時候找到輝陽本人接受訪問,當然要問個痛快!大家想唔想知道陳輝陽的真正一面?立即送上今集Channel專訪!💕💕 ========================== 🎤HONG KONG SINGER CHANNEL🎤 💛讓每一個人唱出心聲💛Let Everyone Sing From Their Heart💛 Follow我哋👇🏻👇🏻🥰🥰 ▶️Facebook: Hong Kong Singer Channel ▶️Youtube: hksingerchannel ▶️Website: www.hksingerchannel ▶️Instagram: hkscchannel ▶️MEWE: https://mewe.com/p/hongkongsingerchannel#hksingerchannel#hongkonsingerchannel#香港歌手#hksinger#hksinging#hkscchannel#歌手#hkig#陳輝陽#女聲合唱#紅館 陳輝陽 x 女聲合唱 作品音樂會

3 views0 comments

Comments


bottom of page